Info op deze pagina:

  • Zoniënburcht (+ inschrijvingen)
  • Informatiesessie (28/06/2020)
  • Belangrijke punten
  • Informatievideo (13/05/2020)

Zoniënburcht:

Download de zoniënburcht om in te schrijven.

Informatiesessie:

Belangrijke punten:

  • Bespreek al wat op deze pagina verschijnt met je kind. Het is belangrijk dat ook zij op de hoogte blijven en begrijpen dat er belangrijke voorwaarden verbonden zijn aan dit kamp.
  • Het is zeer belangrijk dat je als ouder beschikbaar blijft terwijl je kind op kamp is. Moest je kind ziektesymptomen beginnen voorkomen, moet je in staat zijn je kind zo snel mogelijk op te halen om eventuele verdere besmetting te voorkomen.
  • En als laatste: Hierboven staat een heleboel informatie, maar het belangrijkste stuk info dat ik wil meegeven is dat we ons ondanks alles rot gaan amuseren!

Informatie video kamp

Binnenkort zullen hier ook de foto’s van het kamp verschijnen. Hier is al een Sneak Peek.

Kamp+bezoekdag 2018
Kamp 2017
Bezoekdag 2017
Kamp 2015 + kamp 2016
Bezoekdag 2016 – 75 jaar KSA Tervuren