Gelieve onderstaande info te lezen!

Klik HIER om het verplichte uniform aan te kopen.

Beste ouders

Beste leden

We maken gebruik van een zelfontworpen inschrijvingssysteem. We hopen hiermee de efficiëntie en het gebruiksgemak voor ouders en leiding te verhogen.

Ouders kunnen via hun account hun gegevens ook tijdens het jaar aanpassen.

Het inschrijvingsgeld bedraagt €40 per lid, voor inschrijvingen vanaf uw tweede kind betaalt u slechts €38. Dit bedrag kan overgemaakt worden op het rekeningnummer BE49 43451170 1171. In de inschrijvingen zelf staat een verouderde prijs, deze is niet meer van toepassing. Gelieve dus het hierboven vermelde bedrag over te schrijven
Het is zeer belangrijk voor uw kind zo snel mogelijk in te schrijven en het bedrag over te schrijven, zo is uw kind ook verzekerd.

Inschrijven is mogelijk via deze link:

Inschrijving.ksatervuren.be

Gelieve de instructies nauwlettend op te volgen.

Indien u vragen heeft over het inschrijvingssysteem, kan u ons bereiken op dit emailadres: web@ksatervuren.be

Alvast bedankt!