De vakantie is bijna voorbij en dat betekent dat het terug KSA is. Wij verwachten jullie morgen allemaal om te ravotten.

Groetjes van jullie leiders!